yokelan

Yokelan, 66

Directed by
Yi Tang
U.S.
2021
10 minutes
Cantonese

Yokelan, a 66-year-old widow, goes to dance class looking for love.